Wereld Milieudag

Wereld Milieudag is gestart op 5 juni 1972. Een grote internationale milieu conferentie in Stockholm heeft er voor gezorgd dat het Milieuprogramma van de Verenigde Naties opgericht werd. Het Milieuprogramma kennen wij ook wel als UNEP, United Nations Enviroment Programme. De VN heeft besloten om daarom van 5 juni de Wereld Milieudag te maken. 

Het doel van deze internationale dag is dat wij met z’n alle bewuster moeten worden van hoe belangrijk het milieu voor ons is. Ook is het nut van deze dag het aansporen van mensen om actie te ondernemen voor een schonere wereld. Er wordt ook elk jaar een thema gekozen door de UNEP, dit onderwerp staat tijdens de Wereld Milieudag centraal. Vorig jaar was dit Kleine Eilandjes en Klimaat Veranderingen. 

Dit jaar is Italië de ‘Host country’. De  Italiaanse Minister van Milieu Gian Luca Galletti heeft het thema van de Wereld Milieudag 2015 bepaald. Hij wil zich richten zich op de noodzaak van het respecteren van de draagkracht van moeder aarde. Ook vindt hij het belangrijk dat de natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk beheert zullen gaan worden. Dit zijn volgens de Italiaan de belangrijkste aspecten die bijdragen aan een welvarende wereld met een hoge welvaart. 

Op Wereld Milieudag worden er over heel de wereld activiteiten georganiseerd. Zo vinden er conferenties, lezingen en schoonmaakacties plaats, wordt er gezongen en worden er bomen geplant. Alle activiteiten draaien om het streven naar een schoner milieu.

De vervuiling van onze wereld wordt erger en erger. Er moet nu actie worden ondernomen om de wereld gezond te houden. Iedereen moet werken aan een ‘’Duurzame Ontwikkeling’’. Dit betekent dat er voldoende eten voor iedereen moet zijn maar ook dat we de aarde schoon achterlaten zodat onze kinderen en kleinkinderen ook op een mooie schone plek kunnen wonen. 

 


HSG Nederland B.V.
De Run 4401, 5503 LS, Veldhoven

KvK: 17119223
BTW: NL8153.11.989.B01